FAQ

Katlas drönare planeras gå i produktion under 2021. Katlas flygplan behöver gå igenom en längre process och målet är att den skall vara redo att förbeställa 2024.

Vi samarbetar redan idag med företag, myndigheter och organisationer som vill vara först i kön. Vill du utforska dessa möjligheter, vänligen kontakta oss. 

Vi har ännu inte landat (haha) i prisbild vare sig för drönarna eller flygplanen. Målsättningen är att det kommer att finnas olika finansieringsmodeller, så att drönarna och flygplanen blir vara tillgängliga för alla som vill uppleva glädjen i att flyga.