Katla Aero demonstrerar BVLOS-flygning med elektrisk, vertikalstartande drönare​

Katla Aero demonstrerar BVLOS-flygning med elektrisk, vertikalstartande drönare

Foto: Samuel Malmborg

2021-10-29

Igår demonstrerade Katla Aero flygning bortom siktlinjen för drönaren Katla 25 på LFV:s testbädd LARC vid Örnsköldsvik Airport. Katla 25 är en snabb drönare med kapacitet för flygningar bortom synhåll (BVLOS) Den kan utföra uppdrag där den samlar in data från luften med exempelvis kamera- eller värmekamera. Katla 25 flög under demonstrationen i 126 km/h med automatisk start, flygning och landning.

Flygningen genomfördes inom ramen för projektet Elektriska Drönare i Samhällets Tjänst (EDIS) där flera olika typer av uppdrag genomförs. Projektets parter är Katla Aero, LFV, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet. Inom ramen för projektet ska ett antal generiska flygningar demonstreras BVLOS, vilket öppnar för att kunna genomföra rutinmässiga uppdrag. 

Flygningar BVLOS är kritiskt för flera typer av drönartjänster, till exempel leveranser, snabba insatser vid skogsbränder eller trafikolyckor, eller inspektion av elledningar och järnvägsspår. Genom att flyga BVLOS behöver drönarpiloten inte befinna sig på samma plats som drönaren för att flyga den, vilket öppnar för centraliserade operatörscenter. Detta minskar kostnaden för att utföra vissa drönartjänster markant.

Målsättningen vid projektets slut är att Katla 25 ska kunna operera i hastigheter över 150 km/h med en aktionsradie på upp till 100 km innan den behöver ladda. Detta placerar Katla Aeros flygfarkost bland världens snabbaste elektriska vertikalstartande drönare i kommersiell drift. 

En teknisk och regelmässig milsten

Dagens demonstration var en milsten för Katla Aero, då man både flög bortom synhåll, samt demonstrerade flygning i hög hastighet. Detta innebär att man har löst en av de svåraste tekniska utmaningarna för elektriska, vertikalstartande flygplan: övergången mellan hovrande läge och framåtdrift, så kallad transition. Detta är en förutsättning för att kunna flyga både snabbt och långt med vertikalstartande flygfarkoster.

– Idag har vi validerat och demonstrerat en del av prestandan hos Katla 25, designad och tillverkad i Sverige. Den har internationellt  konkurrenskraftiga egenskaper och kan med sin höga prestanda skapa nytta för företag och myndigheter, samt utmana befintliga system på marknaden säger Gustav Borgefalk, VD och medgrundare av Katla

Dagens demonstration innebär även att man fått tillstånd och förtroende att flyga BVLOS (beyond visual line of sight, bortom synhåll) av Transportstyrelsen, vilket öppnar för nästa fas i testningen och ett stort steg närmare kommersiella applikationer där BVLOS är ett krav.

Fler inslag om projektet EDIS och demoflygningen:

Sveriges Radio P4 
https://sverigesradio.se/artikel/dronarprojekt-i-samhallets-tjanst

SVT EDIS
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ornskoldsvik-airport-center-for-ny-luftburen-teknik

Örnsköldsviks Allehanda
https://www.allehanda.se/2021-10-28/uppvisning-av-ny-eltransport-pa-o-viks-flygplats-kan-leverera-matkassar  

Om Katla Aero

Katla Aero är en svensk tillverkare av elektriska drönare och flygplan. Företagets mål är att erbjuda de snabbaste och säkraste elektriska, vertikalstartande flygfarkosterna med tillhörande tjänster.

För mer information och bilder, kontakta: 

Gustav Borgefalk, VD
[email protected]

Foto: Katla Aero
Foto: Katla Aero