Katla Aero deltar i industrisamarbete kring positionering av autonoma system

Autonoma fordon, maskiner, drönare och andra automatiserade system förlitar sig på sensorer för att noggrant kunna positionera sig i sina användarmiljöer. Medan dagens autonoma system främst förlitar sig på noggrann positionering för navigering, kommer framtida applikationer också att använda det för att dela sensordata med andra system och infrastrukturen. Dessutom kommer exakt absolut positionering att spela en viktig roll vid utvärdering och testning av autonoma system samt vid insamling av träningsdata för utveckling av AI och maskininlärningsalgoritmer.

Nu startar projektet DINPAS (Digital Infrastruktur för Noggrann Positionering för Autonoma System) som är finansierat av Vinnovas program ”Avancerad och Innovativ Digital Infrastruktur” och syftar till att möta kraven på noggrann och tillförlitlig positionering inom fokusområdet autonom flygplats, med skalbarhet för ett stort antal mobila enheter för att gynna nästa generations industriella digitala lösningar. Det som projektet har som mål att utveckla, inklusive programvara för att generera korrektionsdata, 3GPP-baserad distribution samt hårdvara för positionering, kommer att användas för att utvärdera relevant prestanda.

– Alla autonoma system är i behov av noggrann positionering. Genom att dels utnyttja existerande digital infrastruktur och dels använda nya standarder från telekom-industrin kommer projektet att kunna ge den pålitlighet och skalbarhet som till exempel framtidens autonoma flygplatser och öppna gruvor kräver. Detta är avgörande för att svensk industri ska kunna driva utveckling inom digitalisering med autonoma system, säger Stefan Nord från RISE, som är koordinator för DINPAS.

Autonoma system kommer sannolikt att vara avgörande för utvecklingen av flexibla, skalbara flygplatser med optimerade och sömlösa flöden av passagerare, gods och data, samt mycket säkra och robusta system för att möjliggöra säkra resor. Detta kommer att kräva exakt och pålitlig positionering samt kontinuerlig uppkoppling genom den digital infrastrukturen, vilket är det DINPAS-projektet fokuserar på.

Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) erbjuder en nyckelteknologi för absolut positionering, som uppfyller industrins krav på kostnad, noggrannhet och tillgänglighet. Detta görs genom att utnyttja korrektionsdata från ett GNSS-referensnätverk, som effektivt distribueras för att stödja ett stort antal användningsfall och användare. Detta sker med hjälp av ett öppet och standardiserat dataformat som medger en effektiv distribution via mobilnätet, och som definierats av samarbetsorganisationen 3GPP (Third Generation Partnership Program) som driver standardisering inom telekommunikation.

Projektets totala budget är på 15,4 MSEK och pågår från den 1 oktober 2021 fram till den 30 september 2023. DINPAS-konsortiet är ett branschövergripande samarbete mellan forskningsinstitut, telekom-industri, telekomoperatör samt små och medelstora företag bestående av RISE, AstaZero, Combitech, Ericsson, IBG, Katla Aero, Lantmäteriet, Telia och u-blox.

Kontakter 

Gustav Borgefalk, Katla Aero, [email protected]

Stefan Nord, RISE, [email protected]