Katla Aero inleder samarbete med OK Västerbotten

OK Västerbotten har inlett ett samarbete med drönar- och flygtillverkaren Katla Aero för att öka servicenivån i inlandet.

– Vi undersöker just nu vilka tjänster vi ska kunna erbjuda till de som bor i glesbygd. Det kan handla om varu- och paketleveranser, inspektionsflygningar och i framtiden även lufttaxi, säger David Persson, affärsutvecklare på OK Västerbotten.

OK Västerbotten har flera stationer i inlandet där det även är möjligt att ladda sin elbil, bland annat för resenärer som är på väg till Hemavan.

Nu tar man nästa steg i elektrifieringen och inleder ett samarbete med drönar- och flygtillverkaren Katla Aero. En förstudie har inletts för att utröna hur elektriska drönare kan öka servicenivån för de som bor i glesbygd.

– Våra stationer är redan i dag hubbar för handel, paketutlämning och möten – i framtiden skulle de även kunna vara drönarhubbar, säger David Persson och fortsätter:

– Drönarna skulle till exempel kunna transportera läkemedel, varor och paket till människor som bor långt från ett tätbebyggt område. De skulle kunna användas för inspektioner av skog och jordbruksmark och i framtiden även till persontransporter, så kallad lufttaxi.

Katla Aero utvecklar elektriska vertikalstartande drönare och flygplan. Dessa lyfter som helikoptrar och flyger sedan som flygplan. Gustav Borgefalk, styrelseordförande och vd på Katla Aero, menar att samma elektrifiering som skett med markbundna transporter kommer att ske även i luften.

– Framför allt är det regionala och lokala resor som kommer att bli allt vanligare i luftrummet. Det kommer i princip att införas ett nytt transportslag de närmaste årtiondena – elektrifierade flyg kommer att kunna konkurrera med marktransporter när det gäller pris, tillgänglighet och miljöpåverkan. Dessutom kommer transporterna gå betydligt snabbare – en resa som med bil tar två timmar i dag kan avverkas på mindre än tjugo minuter i framtiden, säger han.

En av de detaljer som först måste utredas är tillståndsfrågan. Det är enklare att köra drönare i glesbygd än vad det är i en stad, men fortfarande finns många tekniska och regulatoriska saker att ta hänsyn till.

– Vi vill tillsammans med OK Västerbotten vara en föregångare och skapa gångbara och värdeskapande kommersiella tjänster med utgångspunkt i drivmedelsstationen. Vi tror stenhårt på att elflyget kommer göra stor nytta i glesbygden – det är vår främsta drivkraft.

David Persson menar att hållbart resande ligger OK Västerbotten varmt om hjärtat, men också att underlätta medlemmarnas vardag.

– Det finns många i vårt län som bor avsides och inte alltid har så lätt att ta sig fram. Då kan en drönarleverans vara ett jättebra alternativ. Vi är väldigt glada över samarbetet med Katla Aero och är övertygade om att vi kan hitta smarta lösningar som gynnar våra medlemmar i inlandet. Till grund för arbetet ligger även intervjuer med andra parter – vi vill verkligen träffa rätt när vi satsar på det här, säger David Persson.

För mer information, kontakta:

Gustav Borgefalk, VD Katla Aero
070-566 91 70
[email protected]

David Persson, affärsutvecklare på OK Västerbotten
090-10 57 57
[email protected]

Om Katla Aero
Katla Aero är ett svenskt företag som utvecklar elektriska, vertikalstartande flygplan och drönare, för att ta flyget in i den elektriska tidsåldern. Katla utvecklar flygplansteknik för att nå visionen om hållbart flyg, snabbare transporter av sensorer, laster och passagerare och en levande landsbygd.

Om OK Västerbotten
OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. De har i dag fler än 95 000 medlemmar och driver 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8.