Katla deltar i Arctic Drone Event 2021

Katla på Arctic Drone Event 2021

Den 7-8 september deltog Katla Aero på den Nordiska konferensen Arctic Drone Event 2021, organiserat av UAS Norway. Eventet ägde rum på Svalbard där logistiska utmaningar är en del av vardagen och stora delar av territoriet är otillgängligt med marktransport. 

Katla Aero bidrog med sin vision om hur drönare kommer kunna användas i glesbygd för att förbättra servicenivån för människor och företag om har sin hemvist där.